Trung tâm Tư vấn KHCN và MT Miền Trung

Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ và Môi trường miền Trung là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi Trường (Viết tắt COSTEM)

Địa chỉ: Lô 25B đường Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại liên hệ: 0235.3813502 / 0235.3813537

Mã số thuế: 0101674527-003

Giám đốc: Nguyễn Viết Gô               Di động: 0988.327.592

Email: costem@vca.org.vn / costemmientrung@gmail.com

 Quyết định thành lập:

– Quyết định số 22/QĐ-LMHTXVN ngày 11/01/2018 của Liên minh HTX Việt Nam về việc điều chuyển Trung tâm Hỗ trợ HTX, DNN&V khu vực miền Trung – Tây Nguyên thành đơn vị trực thuộc Trung tâm KHCN và Môi Trường;

– Quyết định số 19/QĐ-TTKHCN&MT ngày 21/01/2019 của Trung tâm KHCN&MT về việc đổi tên Trung tâm Hỗ trợ HTX, DNN&V khu vực miền Trung – Tây Nguyên thành Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ và Môi trường miền Trung.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

– Triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án về khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường; công nghệ thông tin; xúc tiến thương mại và đầu tư trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

– Triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định của Pháp luật về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; bảo vệ môi trường; công nghệ thông tin; thương mại điện tử; sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; chứng nhận, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; đào tạo, dậy nghề, xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại và đầu tư.