Giới thiệu

 

 

        Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường  (tên viết tắt là INOSTE – Institute of Technological Science and Environment) được thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-LMHTXVN ngày 01/6/2022 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam (trên cở sở là Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường  – COSTE thành lập năm 2004) và hoạt động theo Giấy chứng nhận số A231 ngày 04/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

       Qua gần 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường  đã không ngừng nâng cao năng lực, thực hiện nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng, các nhiệm vụ, dự án khoa học kỹ thuật, sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước, Bộ, Ngành và được nhận nhiều bằng khen, giấy khen. Các dịch vụ về tư vấn ứng dụng chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn chất lượng và bảo vệ môi trường được các khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng lâu dài.

       Trên tinh thần học hỏi không ngừng, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường  luôn mở rộng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của quý khách hàng trên phạm vi toàn quốc. Trung tâm cam kết tiếp tục mang đến các dịch vụ tư vấn tin cậy và đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng.

       1. Chức năng:

       a) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và đổi mới sáng tạo; công nghệ thông tin, dịch vụ điện tử, thương mại điện tử; đào tạo, tập huấn, hội chợ, triển lãm kết nối cung cầu về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường;

       b) Triển khai các hoạt động đào tạo, tư vấn, xúc tiến dịch vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường.

       2. Nhiệm vụ:

       a) Thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo do Liên minh HTX Việt Nam giao;

       b) Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: Nghiên cứu và phát triển (R&D); chuyển giao, kết nối cung cầu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường; quy hoạch môi trường nông nghiệp, tài nguyên đất, nước; chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP); chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP); chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường; chứng nhận, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, môi trường lao động theo quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế;

      c) Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dịch vụ điện tử; tuyên truyền, truyền thông, phổ biến thông tin, thương mại điện tử; hội nghị, hội thảo, tham quan, học tập, hội chợ, triển lãm kết nối cung cầu về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường;

      d) Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; sản xuất thử nghiệm; xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ mới, các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm;

     đ) Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật và của Liên minh HTX Việt Nam về: hợp tác, liên doanh, liên kết đầu tư, khai thác cơ sở vật chất, sản xuất và thương mại các sản phẩm khoa học công nghệ; tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết đầu tư, thương mại cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX;

    e) Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: đào tạo và hợp tác, liên kết đào tạo các trình độ đại học, sau đại học, tập huấn, dậy nghề về khoa học, công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã;

    g) Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: khuyến khích, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đầu tư ươm tạo các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp và đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường;

    h) Tổ chức và thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ và các hoạt động tư vấn, dịch vụ nêu trên theo quy định của pháp luật, quy định của Liên minh HTX Việt Nam;

     i) Các nhiệm vụ khác do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao.

    3. Cơ cấu tổ chức

     – Ban Lãnh đạo:

                                + Viện Trưởng: TS.Lê Tuấn An

                                + Phó Viện Trưởng: TS.Nguyễn Thị Hòa

      – Các phòng và đơn vị trực thuộc:

                                + Văn phòng Hành chính – Tổng hợp

                                + Phòng Khoa học và Quản lý chất lượng

                                + Phòng Đào tạo và Hợp tác phát triển

                                + Trung tâm Môi trường và Kiểm nghiệm chất lượng;

                                + Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế số;

                                + Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường  miền Nam;

                                + Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường  miền Trung;

      Các phòng/Trung tâm

  • Văn phòng Hành chính – Tổng hợp

Địa chỉ: P403, Tầng 4, Tòa nhà Nedcen, ngõ 149 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội

Email: coste@vca.org.vn

Điện thoại: 0243.8234.456

Chánh Văn phòng: Đào Thị Ngân

Điện thoại: 098.696.7596
Email:

  • Phòng Khoa học và Quản lý chất lượng

Địa chỉ: P405, Tầng 4, Tòa nhà Nedcen, ngõ 149 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội

Trưởng phòng: Vũ Thị Khắc

Điện thoại: 036.385.4402
Email:

  • Phòng Đào tạo và Hợp tác phát triển

Địa chỉ: P405, Tầng 4, Tòa nhà Nedcen, ngõ 149 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội

Trưởng phòng: Trịnh Anh Tuấn

Điện thoại: 0919.200.290
Email:

  • Trung tâm Môi trường và Kiểm nghiệm chất lượng

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Nedcen, ngõ 149 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội

Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: 091.4953.335
Email:

  • Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế số

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Nedcen, ngõ 149 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội

Email: vietpro@vca.org.vn

Giám đốc: Trịnh Anh Tuấn

Điện thoại: 0931.388.288
Email: txtuan@gmail.com

  • Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường miền Trung

Địa chỉ: Lô 25B đường Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại liên hệ: 0235.3813502 / 0235.3813537

Email: costem@vca.org.vn / costemmientrung@gmail.com

Giám đốc: Nguyễn Viết Gô

Điện thoại: 0988.327.592
Email:

  • Trung tâm Khoa học công nghệ và môi trường miền Nam

Địa chỉ: 25 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Q1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 02838227756

Email: socencoop@vca.org.vn

Giám đốc: Nguyễn Hoài Nam

Điện thoại: 0903.694.218
Email: