Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh HTX Việt Nam

Với sứ mệnh: Đồng hành cùng Hợp tác xã.

Tổng đài tư vấn: 0243.8234.456

Ban Lãnh Đạo

LÊ TUẤN AN

Tổng Giám Đốc

ĐINH ĐỨC MINH

Phó Tổng Giám Đốc

NGUYỄN THỊ HÒA

Phó Tổng Giám Đốc