Category Archives: Tin tức

VCA: Phát động thi đua 90 ngày chuẩn bị tốt và tổ chức Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 8/9, tại Hà Nội, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam tổ chức phát động thi đua 90 ngày chuẩn bị tốt và tổ chức Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam chủ trì.

Tham dự có các đồng chí Thường trực Liên minh HTX Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng; các Ban tham mưu; Trưởng Phó các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ làm việc tại trụ sở cơ quan Liên minh HTX Việt Nam.

Nhằm triển khai thực hiện tốt công việc theo Kế hoạch số 416/KH-LMHTXVN ngày 19/6/2020 của Liên minh HTX Việt Nam về tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tổ chức phát động thi đua 90 ngày chuẩn bị tốt và tổ chức Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam chủ trì.

Thay mặt cho Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo biểu dương và trân trọng cảm ơn công sức miệt mài, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong thời gian qua, đạt được những kết quả bước đầu trong công tác chuẩn bị đại hội các tỉnh. Đếm ngược 90 ngày chào mừng thời khắc lịch sử Đại hội, đây là đại hội ngành, có tầm cỡ, quy mô, vị trí hết sức quan trọng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Cùng với sự phấn đấu miệt mài của chúng ta, các Bộ, ngành Trung ương đến địa phương đã ngày càng quan tâm, tạo điều kiện hơn đến khu vực KTTT, HTX.

Đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam và các đơn vị trực thuộc tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm, tình cảm, công sức của mình đóng góp sự thành công của Đại hội của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Việc tổ chức Đại hội lần này là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, trách nhiệm của cả hệ thống, đặc biệt là thành công của Đại hội Liên minh HTX Việt Nam. Đồng chí nhận định khối lượng công việc còn nhiều, đòi hỏi sự sáng tạo, tập trung cao độ của toàn thể cán bộ, công nhân viên, cùng đồng lòng, đồng sức để Đại hội thành công rực rỡ. 

Một số hình ảnh tại Lễ phát động:

HTX với xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Trong khuôn khổ Hội thảo cấp quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào ngày 12-13/9. 

Phiên chuyên đề thứ 3 với nội dung: Hợp tác xã xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu kết thúc chuyên đề Hợp tác xã với việc xây dựng NTM vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Mở đầu chuyên đề, Đại biểu quốc hội, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành trình bày báo cáo chuyên đề về phát triển vùng hồ thủy điện Sơn La. Bài tham luận đưa ra 03 kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về ban hành chính sách ổn định nông dân vùng lòng hồ, bảo vệ rừng và nguồn nước cho các hồ đập, chính sách phát triển sản xuất gắn với du lịch sinh thái vùng lòng hồ sông Đà; triển khai du lịch nhà máy Thuỷ điện và điểm du lịch khác.

Đại biểu quốc hội, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành trình bày báo cáo chuyên đề tại hội thảo
Sau đó, nội dung của Liên minh HTX Việt Nam là: Vai trò của HTX trong xây dựng NTM vùng đồng bào dân tộc thiểu số, do đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trình bày.
Theo báo cáo, Kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là loại hình kinh tế phổ biến ở các nước phát triển và đang phát triển, thu hút hầu hết hộ cá thể vùng nông thôn tham gia, phù hợp với phương thức kinh tế chia sẻ, bền vững, gắn với chuỗi giá trị. Trên thế giới hiện có hơn 03 triệu HTX, 1,2 tỷ thành viên; doanh thu hằng năm đạt 3.000 tỷ đô la Mỹ, tác động trực tiếp đến đời sống của ½ dân số và đóng góp 10% GDP toàn cầu.
Đến nay, vùng DTTS&MN có 11.558 HTX, chiếm 42,4% tổng số HTX của cả nước, 35 liên hiệp HTX, 61.471 THT; số HTX hoạt động hiệu quả đạt 53%. Hầu hết HTX trong vùng đã chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012; các HTX thành lập từ năm 2013 đến nay đều mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyển biến tích cực về qui mô, năng lực quản tri; có 601 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị (chiếm 30% số HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị của cả nước), thu hút 3,7 triệu thành viên, tạo 1,1 triệu việc làm, giảm nghèo, ổn định chính trị – xã hội.
Trong thời gian qua, KTTT, HTX có những đóng góp trong xây dựng NTM vùng DTTS&MN như tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động; thay đổi nhận thức và tập quán sản xuất; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề cho thành viên và người lao động; tập trung ruộng đất; liên kết giữa các HTX, giữa HTX với các doanh nghiệp để sản xuất gắn với chuỗi giá trị; góp phần phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, giữ gìn bản sắc dân tộc vùng DTTS&MN; Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Như vậy, phát triển kinh tế tập thể, HTX có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng NTM vùng DTTS&MN.
Tuy nhiên, phát triển kinh tế tập thể, HTX vùng DTTS&MN thời gian qua có một số tồn tại, hạn chế: Công tác tổ chức, quản lý điều hành các HTX chưa bắt kịp những thay đổi của thị trường; Thiếu vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật còn yếu kém; năng lực tiếp cận thị trường còn yếu; hiệu quả hoạt động còn nhiều hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế sẵn có; Thiếu chủ động liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh- Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trình bày báo cáo chuyên đề

Liên minh HTX Việt Nam đưa đề xuất phương hướng và đưa ra những mục tiêu cụ thể, giải pháp phát triển KTTT, hợp tác xã góp phần phát triển kinh tế – xã hội  và xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030…
Cả nước phấn đấu đến năm 2025: thành lập mới 2.000 HTX; trong đó có 200 HTX sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm; thu hút ít nhất 70% số hộ nông dân tham gia HTX; Đến năm 2030: Thành lập mới 3.000 HTX, trong đó có thêm ít nhất 5 HTX có quy mô cấp tỉnh, 01 HTX có quy mô cấp quốc gia và khu vực do người DTTS làm chủ…

Liên minh HTX Việt Nam đề xuất một số giải pháp phát triển KTTT, HTX vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt về bản chất của kinh tế tập thể, HTX, nhất là về HTX kiểu mới; Tăng cường công tác đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS; Phát triển mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó HTX là nòng cốt; Đổi mới và hoàn thiện các chính sách và nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX phù hợp với từng giai đoạn và nhu cầu thực tế; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; vai trò Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hiệp hội ngành hàng, vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương…

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Sơn La- Lê Tiến Lợi đã trình bày tham luận tại hội thảo

Từ thực tiễn của tỉnh Sơn La về phát triển mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Sơn La- Lê Tiến Lợi đã trình bày tham luận: Kinh nghiệm trong phát triển mô hình liên kết chuỗi từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm gắn với vai trò của HTX.

Trong chuyên đề này, ông Chékou Oussouman, Trưởng đại diện khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Cộng đồng Pháp ngữ cho biết, tổ chức này đang coi các HTX như cầu nối để tiếp cận và hỗ trợ người nông dân tại khu vực nông thôn. Hiện tại, tổ chức đang hỗ trợ cho 3 HTX tại Việt Nam, trong đó có 1 đơn vị tại Đồng Tháp, 2 đơn vị tại tỉnh Lai Châu. 2 dự án tại Lai Châu đều tập trung vào các sản phẩm nông sản chủ lực của người dân tộc thiểu số, điển hình là cây sắn.

Gs.Ts Trần Đức Viên, Học viện nông nghiệp Việt Nam, cho rằng vai trò của HTX, tổ hợp tác trong xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi là không thể phủ nhận. Cần giải quyết 2 khó khăn, một là hình thức sản xuất, hai là bài toán thị trường; tạo được niềm tin của người dân. Chỉ khi có được niềm tin của người dân, cần tiếp tục hoàn thiện luật…

Gs.Ts Trần Đức Viên, Học viện nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội thảo 
Phát biểu kết thúc chuyên đề, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tổng hợp ý kiến và đưa ra một số đề xuất:
Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành tạo điều kiện cho Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, cùng các địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai Đề án “Phát triển KTTT, HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”;
Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành ban hành và triển khai các chính sách hỗ trợ HTX, Liên hiệp HTX vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở mức cao hơn vùng khác;
Đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi quan tâm nghiên cứu dành thời lượng và nội dung đáng kể về phát triển KTTT, HTX phù hợp nghiên cứu thực tế và Kết luận của Bộ Chính trị số 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX vào Nghị quyết Đại hội trình Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền

Hội nghị giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ cho hợp tác xã

Sáng ngày 17/10/2020, tại Thành phố Cần Thơ, Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ & Môi trường miền Trung thuộc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường khai mạc Hội nghị “Giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ cho các hợp tác xã”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; ông Trần Vũ Hải, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam của Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ – Bộ KHCN; các chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và 100 đại biểu là lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, TP; đại diện các HTX trên cả nước; đại diện Trung tâm Ứng dụng chuyên giao tiến bộ khoa học kỹ thuật các tỉnh Bình Phước, Đồng Tháp, Cần Thơ; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Công ty VNPT Technolgy…
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Kinh tế tập thể, HTX ngày càng phát huy vai trò cầu nối giữa thành viên với các doanh nghiệp, tăng cường  hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật. Tuy nhiên, phần lớn HTX có quy mô nhỏ, công nghệ, máy móc, thiết bị lạc hậu. Trong những năm qua, Liên minh HTX Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, Ngành TW và địa phương huy động nguồn lực từ các chương trình MTQG, chương trình khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế HTX, trong đó có ứng dụng đổi mới khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại và kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp và HTX nhằm nâng cao năng lực sản xuất và gia tăng chất lượng, giá trị sản phẩm, xây dựng các mô hình HTX quy mô lớn phát triển bền vững theo chuỗi giá trị sản phẩm…
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe chuyên gia nghiên cứu chuyển giao công nghệ trình bày các giải pháp thúc đẩy đổi mới, chuyển giao công nghệ cho các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đánh giá thực trạng ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ tại khu vực kinh tế tập thể, HTX. Giới thiệu một số công nghệ tiên tiến trong công nghiệp chế biến gỗ, mây tre đan và công nghệ sản xuất gốm sứ. Đặc biệt, ại Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết hợp tác, chuyển giao công nghệ sản xuất đồ mây tre đan giữa chuyên gia Nguyễn Trọng Kiên, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và Phát triển Công nghệ, Viện Công nghiệp Gỗ & Nội thất (Trường Đại học Lâm nghiệp) với đại diện HTX Nhật Minh.
Quang cảnh Hội nghị
Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối cung-cầu về chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho khu vực kinh tế tập thể, HTX trong tương lai.
Trong chương trình Hội chợ Coop-Expo 2020 do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức từ ngày 16-20/10 tại TP Cần Thơ, có 30 gian hàng của doanh nghiệp cung ứng thiết bị công nghệ được trưng bày, trình diễn tạo cơ hội cho các HTX nói chung và HTX tiểu thủ công nghiệp nói riêng tìm hiểu các thiết bị công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
 
 
Trần Hiền/Trung tâm Khoa học Công nghệ & Môi trường

VCA hỗ trợ cho HTX Cây ăn quả Sơn Bình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị

Ngày 7/12, tại Khánh Hòa, Tổ công tác Trung tâm Khoa học Công nghệ &Môi trường (Coste)- Liên minh HTX Việt Nan tổ chức nghiệm thu và bàn giao các thiết bị hỗ trợ cho HTX Cây ăn quả Sơn Bình. Đây là chương trình thực hiện kế hoạch công tác thuộc Đề án Hỗ trợ xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị của Liên minh HTX Việt Nam.

Tham gia đoàn công tác có Lãnh đạo Trung tâm khoa học và công nghệ & Môi trường; lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Khánh Hòa cùng các thành viên của tổ công tác.

Tổ công tác bàn giao thiết bị hỗ trợ cho HTX

Liên kết sản xuất, hình thành các mô hình HTX phát triển sản xuất gắn chuỗi giá trị là xu hướng cần thiết hiện nay. Chỉ có liên kết lại thì thành viên HTX mới đủ nguồn lực, điều kiện để tham gia cạnh tranh trên thị trường. Từ đầu năm 2018 đến nay, Liên minh HTX Việt Nam đã triển khai Đề án xây dựng HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị trong cả nước, tạo cơ hội thuận lợi – cho HTX thích ứng với cơ chế thị trường.

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 106 HTX, Liên hiệp HTX và 210 tổ hợp tác đang hoạt động. HTX Cây ăn quả Sơn Bình vừa được thành lập tại xã Sơn Bình huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa. HTX có 16 thành viên là chủ các nhà vườn trên địa bàn, hoạt động chủ yếu kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp; các hoạt động dịch vụ; trồng cây ăn quả… Vốn điều lệ HTX là 1 tỷ đồng, vốn huy động là 1,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của thành viên, người lao động là 3-3,5 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, HTX vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu vốn và chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới, HTX phấn đấu cung ứng 100% sản phẩm, dịch vụ thiết yếu như: vật tư nông nghiệp, kỹ thuật, giống với chất lượng đảm bảo và giá cả phù hợp cho nông dân. HTX cũng sẽ bao tiêu 100% sản phẩm do các thành viên sản xuất; phấn đấu mỗi năm kết nạp thêm 1 hội viên và có mức tăng trưởng doanh thu từ 20% trở lên. Bên cạnh đó, HTX phấn đấu tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên, việc làm thời vụ cho người lao động trong vùng; tổ chức các buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với doanh nghiệp, các HTX khác…

Tổ công tác bàn giao thiết bị hỗ trợ cho HTX

Trong khuôn khổ thực hiện Đề án hỗ trợ xây dưng HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm của Liên minh HTX Việt Nam. Trung Tâm Coste phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Khánh Hòa và các cấp chính quyền thực hiện tư vấn, hỗ trợ HTX Cây ăn quả Sơn Bình tổ chức xây dựng phương án, hỗ trợ thiết bị, công nghệ sản xuất kinh doanh ( 01 bộ máy tính, máy in; 5 dàn máy phun thuốc BVTV; 350 cây giống sầu riêng) với mục tiêu hỗ trợ nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, lợi ích của thành viên, phát triển chuỗi giá trị sản xuất bền vững.

Đại diện HTX, ông Đậu Dương Trần Nguyễn cho biết, tham gia Đề án chuỗi chúng tôi được tư vấn, hỗ trợ về hoạt động sản xuất kinh doanh và bàn giao trang thiết bị, giúp cho hiệu quả sản xuất của HTX nâng lên, HTX chúng tôi hiểu được quy trình phát triển theo chuỗi giá trị.

 

Tổ công tác bàn giao giống cây sầu riêng cho HTX

Trung tâm Khoa học Công nghệ & Môi trường (Coste)