Category Archives: Dịch vụ

Phân tích và kiểm tra chất lượng sản phẩm

Dịch vụ phòng phân tích

Phòng thí nghiệm của chúng tôi là phòng thí nghiệm trọng điểm của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Hệ thống thiết bị phân tích được trang bị tương đối đầy đủ, đồng bộ và thường xuyên được chúng tôi trú trọng đầu tư, nâng cấp và bảo trì, bảo dưỡng hàng năm. Nhờ đó, chúng tôi có khả năng phân tích rất nhiều thông số, chỉ tiêu trong nhiều đối tượng nền mẫu khác nhau đáp ứng hầu hết nhu cầu dịch vụ của khách hàng. Dịch vụ phân tích của chúng tôi bao gồm: 

– Phân tích các thông số môi trường đất, nước, không khí xung quanh, không khí môi trường lao động;

– Phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm;

– Phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi, phân bón;

– Phân tích các đối tượng mẫu khác theo yêu cầu của khách hàng (quặng khoáng sản, chất thải, nguyên vật liệu …

Thông tin liên hệ:

Phòng Phân tích và Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Địa chỉ: T3,4 tòa nhà Nedcen, số 149 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3843-5374 /(84-24) 3823-4456    Email:Coste@vca.org.vn

Hotlinle: Ms Ngân 0359.012.209

                Mr Sơn 0975.943.888

Hiện nay, Phòng thí nghiệm của chúng tôi đã được chứng nhận năng lực thông qua các tổ chức sau:

– ISO/IEC 17025:2017: Tiêu chuẩn quốc tế về yêu cầu năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (Vilas 929 – Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận)

– VIMCERTS 171 – Đơn vị đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường theo quy định của NĐ 127/2014/NĐ-CP (Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận)

– Chứng nhận hoạt động thử nghiệm lĩnh vực hóa, sinh theo NĐ 107/2016/NĐ-CP;

– Quan trắc môi trường lao động theo công văn số 1028/MT-LĐ của Cục quản lý môi trường lao động – Bộ Y tế

Ứng dụng và chuyển giao công nghệ

  • Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Trung tâm về: Xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án về khoa học công nghệ trong hệ thống LM HTX VN.

Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; đào tạo, dạy nghề, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học, công nghệ theo chuỗi giá trị sản phẩm; xây dựng các mô hình sản xuất thử nghiệm; thương mại sản phẩm khoa học công nghệ.

  • Nhiệm vụ

Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án của Trung tâm về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ mới; các mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất; chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP); chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP).

Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định về: Sản xuất thử nghiệm; điều tra khảo sát cơ bản; đào tạo, dạy nghề; xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ; các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định về: Hợp tác liên doanh, liên kết đầu tư, sản xuất và thương mại các sản phẩm khoa học công nghệ, tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết thương mại sản phẩm và đầu tư sản xuất cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, các hoạt động dịch vụ nêu trên.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

  • Dịch vụ cung ứng

Nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ mới thông qua các đề tài, dự án, chương trình … từ nguồn ngân sách nhà nước trung ương và địa phương, các nguồn vốn tài trợ của nước ngoài, nguồn vốn tư nhân.

Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo thực hành Quy trình VietGAP (trồng trọt, chăn nuôi), GLOBALGAP (trồng trọt, chăn nuôi), Tiêu chuẩn Hữu cơ (Trồng trọt, chăn nuôi),…

Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo thực hành Hệ thống quản lý ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 …

Đánh giá tác động và Bảo vệ môi trường

Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Trung tâm về: Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường trong hệ thống LM HTX VN.

Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định về: Hỗ trợ xây dựng, triển khai và thúc đẩy các mô hình, biện pháp xử lý  BVMT cho các đơn vị HTX cũng như trở thành đối tác hợp tác của nhiều công ty, xí nghiệp, khu đô thị… về tư vấn các hoạt động dịch vụ môi trường xử lý BVMT tại Miền Bắc và toàn quốc.

Nhiệm vụ:

Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án của Trung tâm về: Hỗ trợ xây dựng, triển khai và thúc đẩy các mô hình, biện pháp BVMT.

Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường, theo dõi thi hành pháp luật về môi trường.

Luôn cập nhập xu thế, những ứng dụng công nghệ cao trong việc xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường với mục tiêu cung cấp các giải pháp sáng tạo cho khách hàng, đảm bảo đạt tiêu chuẩn với chi phí đầu tư thấp hơn. Trung tâm được thành lập và hoạt động với mô hình tư vấn dựa trên đạo đức, coi việc tạo ra giá trị xã hội là nền tảng cốt lỗi. Cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng góp phần cải thiện chất lượng môi trường.

Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, các hoạt động dịch vụ nêu trên.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Dịch vụ cung ứng:

Tổ chức đăng ký và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ, đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch

Dịch vụ CNTT và Xây dựng thương hiệu

  1. Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm HTX

Đăng kí mã số, mã vạch cho doanh nghiệp, HTX

Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì, bộ nhận diện thương hiệu.

Thực hiện công bố chỉ tiêu chất lượng sản phẩm

Đăng kí nhãn hiệu cá nhân, nhãn hiệu tập thể

Đăng kí chỉ dẫn địa lý, bản đồ vùng nguyên liệu

Đăng kí cấp bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại

Thiết kế website, cổng thông tin điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp, HTX

Quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử và phương tiện truyền thông.

  1. Tư vấn, đào tạo

Tư vấn, đào tạo quy trình sản xuất, ATVSTP nuôi trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Tư vấn, đào tạo Truy xuất nguồn gốc.

Tư vấn, đào tạo xây dựng thương hiệu, marketing online.

  1. Tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ

Chuyển giao công nghệ sản xuất công nghệ cao (ứng dụng iOT trong chăn nuôi, trồng trọt)

Chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường bằng chế phẩm vi sinh.

­­

Phân tích và Kiểm tra chất lượng Sản phẩm

Dịch vụ phòng phân tích

Phòng thí nghiệm của chúng tôi là phòng thí nghiệm trọng điểm của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Hệ thống thiết bị phân tích được trang bị tương đối đầy đủ, đồng bộ và thường xuyên được chúng tôi trú trọng đầu tư, nâng cấp và bảo trì, bảo dưỡng hàng năm. Nhờ đó, chúng tôi có khả năng phân tích rất nhiều thông số, chỉ tiêu trong nhiều đối tượng nền mẫu khác nhau đáp ứng hầu hết nhu cầu dịch vụ của khách hàng. Dịch vụ phân tích của chúng tôi bao gồm: 

– Phân tích các thông số môi trường đất, nước, không khí xung quanh, không khí môi trường lao động;

– Phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm;

– Phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi, phân bón;

– Phân tích các đối tượng mẫu khác theo yêu cầu của khách hàng (quặng khoáng sản, chất thải, nguyên vật liệu …

Thông tin liên hệ:

Phòng Phân tích và Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Địa chỉ: T3,4 tòa nhà Nedcen, số 149 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3843-5374 /(84-24) 3823-4456    Email:Coste@vca.org.vn

Hotlinle: Ms Ngân 0359.012.209

                Mr Sơn 0975.943.888

Hiện nay, Phòng thí nghiệm của chúng tôi đã được chứng nhận năng lực thông qua các tổ chức sau:

– ISO/IEC 17025:2017: Tiêu chuẩn quốc tế về yêu cầu năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (Vilas 929 – Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận)

– VIMCERTS 171 – Đơn vị đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường theo quy định của NĐ 127/2014/NĐ-CP (Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận)

– Chứng nhận hoạt động thử nghiệm lĩnh vực hóa, sinh theo NĐ 107/2016/NĐ-CP;

– Quan trắc môi trường lao động theo công văn số 1028/MT-LĐ của Cục quản lý môi trường lao động – Bộ Y tế