COSTE

DỊCH VỤ

Giới thiệu dịch vụ Trung tâm

Xem thêm

COSTE

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh HTX Việt Nam

COSTE

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

Tổng đài tư vấn

ĐỒNG HÀNH CÙNG HỢP TÁC XÃ

043.8234.456

COSTE

BAN LÃNH ĐẠO

LÊ TUẤN AN
Tổng giám đốc

ĐINH ĐỨC MINH
Phó Tổng Giám Đốc

NGUYỄN THỊ HÒA
Phó Tổng Giám Đốc

ĐÀO THỊ NGÂN
Chánh Văn Phòng